ASUS AI Recovery 1.0.24

ASUS AI Recovery 1.0.24

Asus – 2,3MB – Freeware –
ra khỏi 11 phiếu
4 Stars User Rating
Không nghi ngờ rằng phục hồi DVD là một tài sản quan trọng, những thứ cần đi sai, như họ có thể khôi phục lại toàn bộ hệ thống, bao gồm cả trình điều khiển và tiện ích để tình trạng tươi nhà máy ban đầu của nó. Tuy nhiên, hầu hết người dùng quên để làm cho họ cho đến khi nó quá muộn, do đó, ASUS đã thực hiện phần mềm AI phục hồi Burner của nó để nhẹ nhàng nhắc nhở những người mà họ cần để bật đĩa trong. Nếu đĩa mà bị mất hoặc bị hư hỏng sau đó một hình mới có thể được tạo ra bất cứ lúc nào, với ASUS đơn giản một cái nhấp chuột giao diện.

Tổng quan

ASUS AI Recovery là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Asus.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 3.424 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của ASUS AI Recovery là 1.0.24, phát hành vào ngày 21/06/2013. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 26/06/2009. Phiên bản phổ biến nhất là 1.0.13, được sử dụng bởi 25 % trong tất cả các cài đặt.

ASUS AI Recovery đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,3MB.

Người sử dụng của ASUS AI Recovery đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho ASUS AI Recovery!

Cài đặt

người sử dụng 3.424 UpdateStar có ASUS AI Recovery cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản